Eurocargo Survey Co.Ltd.
EUROCARGO SURVEY Sp.z o.o./ Co.Ltd./ GmbH
Associate Member of IMCS Group of Companies Ltd. (UK)

Krzysztof (Chris) KOBYLKA M.Sc. Eng., AIIMS, MEA
Managing Director, Senior Surveyor

 
ul. Bytomska 15
70-603 Szczecin
Poland
 

 

phone/ fax :+48 91 4 30 80 30
mobile:+48 601702445
e-mail: ecs@eurocargosurvey.com

skype: chris_kobylka

GG: 7244365

 

 

Kapitał zakładowy: 50,000.00 PLN
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187824

NIP: 851-00-10-332; REGON  P-810466591

Equity capital: PLN 50,000.00
The Company entered into the register of business entities (KRS) under the No. 0000187824
kept at the Regional Court of Szczecin XIII Trade Division of the National Court Register
EU VAT Identification No. : PL-8510010332
 
 

ISO 9001:2008 Quality Management System
PRS / PCA Certificate No. NC-1652