Eurocargo Survey Co.Ltd.

 

EUROCARGO SURVEY Sp. z o. o. / Co. Ltd./ GmbH
member of IMCS Group of Companies Ltd. (UK)

trading as  

IMCS POLAND

Krzysztof (Chris) KOBYLKA M. Sc. Eng., IIMS, MNI
Managing Director, Senior Surveyor

 

ul. Bytomska 15
70-603 Szczecin
Poland

 

 

 

mobile:+48 601 702 445
e-mail: ecs@eurocargosurvey.com
imcs_pl@wp.pl

 

 

 

Kapitał zakładowy: 50,000.00 PLN
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187824
NIP: 851-00-10-332; REGON  P-810466591

Equity capital: PLN 50,000.00
The Company entered into the register of business entities (KRS) under the No. 0000187824
kept at the Regional Court of Szczecin XIII Trade Division of the National Court Register
EU VAT Identification No. : PL-8510010332

 

 

TERMS AND CONDITIONS

DISCLAIMER